Home : About Us : Press Releases
Press Releases about the Army Science Board

       

           New Army Science Board members named -  Evan Ochsner / September 22, 2022           
           https://insidedefense.com/insider/new-army-science-board-members-named

       
          From PEO-STRI Feb 2023:

         https://www.linkedin.com/posts/u.s.-army-peo-stri_armyscienceboard-partnerships-technology-activity-7026299069530546176-Frsa?utm_source=share&utm_medium=member_desktop